ANWB Recreatie visie 2033

Vanaf de tijd dat de eerste Nederlanders het rijwiel bestegen voor een recreatief toertochtje in de
omgeving van hun dorp of stad, behartigt de ANWB de belangen van de recreant. In de 125 jaar dat
wij daar inmiddels invulling aan geven, is het aantal recreatieve activiteiten en het belang ervan
voor het welzijn van de mens enorm toegenomen. Recreatie is al lang niet meer voorbehouden aan
de elite. Bijna iedere Nederlander onderneemt nu vrijetijdsactiviteiten buitenshuis. Daarvoor maken
recreanten intensief gebruik van hun omgeving en van de voorzieningen die daar zijn.

ANWB en recreatie, al 125 jaar

Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan heeft de ANWB dit jaar veel teruggekeken op haar rijke
historie. Maar we hebben onze blik uiteraard ook gericht op de toekomst. Omdat de vereniging in 1883
begon als een club van fietsende recreanten en veel kennis van de recreant, zijn gedrag en zijn wensen
in huis heeft, hebben we gekozen voor een toekomstvisie op de recreatie in Nederland. Om het risico
van luchtfietserij te beperken, kijken we met deze visie niet 125 maar ongeveer 25 jaar vooruit.

Via deze link kunt u het gehele PDF document van de ANWB lezen

CAT Control Systems

CAT Control Systems levert sinds 1997 toegangscontrole, beveiliging, beheer en betaalsystemen voor de recreatiewereld.

%d bloggers liken dit: