Adres

C.A.T. Control Systems | Penningweg 108 | 1507 DH Zaandam

 

Automatisering van milieustraten

Besef van milieu wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Dit besef wordt door een groot deel van de bevolking gedragen. Nederland is dan ook niet voor niets één van de koplopers op het gebied van milieu en groen denken. Om de afvalstromen beter te kunnen controleren, ontwikkelde CAT Control Systems in nauwe samenwerking met enkele gemeenten het milieustraten systeem.


Milieustraten: Wat zijn het ? 

Milieustraten (ook containerpark of milieupark) zijn locaties die specifiek bestemd zijn voor het brengen van gescheiden huishoudelijk afval. Milieuparken zijn er in iedere gemeente. De eerste functie van een milieustraat is het scheiden van afval.

Een milieustraat (ook containerpark of milieupark) is een locatie die specifiek bestemd is voor het brengen van gescheiden huishoudelijk afval. Milieuparken zijn er in iedere gemeente. Ze zijn niet bedoeld voor bedrijfsafval en industrieel afval. De eerste functie van een milieustraat is het scheiden van afval.

Het beleid van de Nederlandse overheid is er op gericht om in het jaar 2020 75% van het afval te recyclen. Anno 2014 werd 50% van het afval gerecycled. Een tweede doel is de hoeveelheid ongescheiden huishoudelijk afval, die in 2012 5 kg per inwoner per week bedroeg, omlaag te brengen. Om afval te kunnen hergebruiken is het het eenvoudigste wanneer het apart aangeboden wordt.

Een tweede functie van een milieustraat is de inzameling van grofvuil, grote voorwerpen, die te groot of te zwaar zijn om in een vuilnisbak te doen, zoals kapotte meubels, bedden, kasten, koelkasten, tv’s en vloerbedekking. Wanneer burgers dit niet zelf brengen, kan het weliswaar opgehaald worden door de vuilnisophaaldienst, maar dit kan omwonenden overlast bezorgen, omdat het afval dan enige tijd op straat zal liggen.


Milieustraten en CAT Control Systems B.V.

De milieustraat systemen van CAT Control Systems maken het mogelijk om afvalstromen in de juiste banen te leiden en de (gratis) hoeveelheid afstort te beperken. Inwoners van een gemeente kunnen dan per jaar een, door de gemeente vast te stellen hoeveelheid grofvuil, gratis naar de stortplaats brengen.

milieustraten

De “professionele” vuilstorter wordt door het systeem aan banden gelegd. Met het systeem van C.A.T. krijgt hij of zij direct of achteraf een rekening, gebaseerd op het aangeleverde afval.

De inwoners van de betreffende gemeente ontvangen jaarlijks een persoonlijke kaart voor een vooraf vastgestelde maximaal te storten hoeveelheid vuil. Via deze kaart verschaft men zich toegang tot de vuilstortplaats en wordt de aangeboden hoeveelheid vuil vastgesteld, geregistreerd en van het tegoed afgeschreven.

Een aantal milieustraat klanten van CAT:


Wilt u meer informatie?

Onze adviseurs willen u graag informeren over onze producten en/of services.

Top